Hlavní obsah

hinreißen

Slovesoi, i

  • j-n strhnout koho k sobě, do propasti ap.

Vyskytuje se v

uchvátit: Divadelní představení ji uchvátilo.Die Theatervorstellung hat sie hingerissen.

úchvatně: úchvatně zpívathinreißend singen

vedle: Je z ní úplně vedle.Er ist ganz hingerissen von ihr.

nechat: nechat se unéstsich hinreißen lassen