Hlavní obsah

vedle

Předložka

  1. (těsně u něčeho) nebenvedle dveříneben der Türžít vedle sebenebeneinander leben
  2. (kromě) neben, außervedle tohodaneben, überdies
  3. (ve srovnání s) neben

Příslovce

  • nebenan, danebenholka od vedledas Mädchen von nebenanJe z ní úplně vedle.Er ist ganz hingerissen von ihr.

Vyskytuje se v

hned: Stál hned vedle.Er stand gleich daneben.

hned: hned vedle našeho domudicht neben unserem Haus

těsně: Stáli těsně vedle sebe.Sie standen eng nebeneinander.

vyklopit: vyklopit odpadky vedle silniceden Müll neben der Straße abkippen

neben: neben dem Eingangvedle vchodu

Ahnung: přen., hovor. Hast du eine Ahnung!To seš teda vedle!, To se teda pleteš!

daneben: Wir wohnen im Haus daneben.Bydlíme v domě vedle.

gleich: gleich nebenan wohnenbydlet hned vedle

nebenan: Er wohnt gleich nebenan.Bydlí hned vedle.

stehen: Der Stuhl steht neben dem Tisch.Židle stojí vedle stolu.