Hlavní obsah

vedle

Předložka

  1. (těsně u něčeho) nebenvedle dveříneben der Türžít vedle sebenebeneinander leben
  2. (kromě) neben, außervedle tohodaneben, überdies
  3. (ve srovnání s) neben

Příslovce

  • nebenan, danebenholka od vedledas Mädchen von nebenanJe z ní úplně vedle.Er ist ganz hingerissen von ihr.

Vyskytuje se v

hned: Stál hned vedle.Er stand gleich daneben.

těsně: Stáli těsně vedle sebe.Sie standen eng nebeneinander.

vedle: holka od vedledas Mädchen von nebenan

vyklopit: vyklopit odpadky vedle silniceden Müll neben der Straße abkippen