Hlavní obsah

hned, ob. hnedka, kniž., ob. expr. hnedle

Příslovce

  1. (v tu chvíli) gleich, sofortUdělej to teď hned.Mach es (aber) sofort.hned po oběděgleich nach dem Mittagessen
  2. (za chvilku) gleich, im Nu, sofort
  3. (přímo, těsně) gleich, dicht, naheStál hned vedle.Er stand gleich daneben.hned vedle našeho domudicht neben unserem Haus

Částice

  1. (dokonce) gleich, sogarPřišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.
  2. hned tak, tak hned (tak snadno ap.) so oft, so einfach, so baldTo se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.
  3. hned tak někdo (téměř nikdo) nicht jederSem hned tak někdo nesmí.Nicht jeder darf hereinkommen.

Vyskytuje se v

hned: hned tak, tak hnedtak snadno ap. so oft, so einfach, so bald

: Ať hned přijde!Er soll sofort kommen!

muset: Musíš se hned rozhodnout.Du musst dich gleich entscheiden.

napoprvé: Pokus se zdařil hned napoprvé.Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.

podělaný: Ze všeho je hned podělaný!Er hat gleich die Hosen voll!

pochytit: Hned pochytil, o co šlo.Er hat sofort erfasst, worum es ging.

proslavit: Proslavil ho hned první film.Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.

prý: Máš prý jít hned domů.Du sollst gleich nach Hause gehen.

třeba: Můžeš jít třeba hned.Du kannst ruhig gleich gehen.

vytéct: Vždycky hned vyteče.Er fährt immer gleich auf.

zapotřebí: Je zapotřebí hned se rozhodnout.Es ist notwendig die Entscheidung sofort zu treffen.

zrána: Hned zrána odjíždíme.Wir fahren gleich am Morgen ab.

hotový: expr. být se vším hned hotovmit allem gleich fertig sein

darauf: hned natogleich darauf

direkt: jet na dovolenou hned po operacidirekt nach der Operation in den Urlaub fahren

abfahren: Autobus hned odjíždí.Der Bus fährt gleich ab.

Aufschub: bezodkladně, (i)hned, bez odkladuohne Aufschub

brauchen: Nemusí to být hned.Es braucht nicht sofort zu sein.

Ecke: bydlet (hned) za rohem blízko(gleich) um die Ecke wohnen

gleich: bydlet hned vedlegleich nebenan wohnen

kommen: Přijdu hned.Ich komme gleich.

nebenan: Bydlí hned vedle.Er wohnt gleich nebenan.

noch: Hned se k tomu vrátím.Ich komme noch darauf zurück.