Hlavní obsah

bald

Vyskytuje se v

dort: bald hier, bald dortjednou tu, jednou tam

dass: Seine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.

eingehen: Unsere Katze ist bald danach aus Kummer eingegangen.Naše kočka pak brzy nato pošla žalem.

möglich: so bald wie möglichtak brzy, jak je to jen možné

übergehen: Bald wird der Schnee in Regen übergehen.Brzy se sněžení změní v déšť.

bis: Bis bald!Brzy na shledanou!, Tak zatím!

bald: Bis (auf) bald !(Brzy) Nashle!