Hlavní obsah

dort

Příslovce

  1. tam na tom místěEs liegt dort, auf dem Tisch.Leží to támhle, na stole.dort in der Ecketam v rohubald hier, bald dortjednou tu, jednou tam
  2. dort + Ortsangabe tam + místo určení

Příslovce

  1. da und dort tu i tam na různých místechDa und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

Synonyma

da

Vyskytuje se v

aspikový: aspikový dortdie Aspiktorte

jogurtový: jogurtový dortdie Joghurttorte

piškotový: piškotový dortdie Biskuittorte

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Hauptsache, es geht dir dort gut.

kromě: Byli tam všichni kromě nás.Es waren dort alle außer uns.

lidé: Bylo tam mnoho lidí.Dort waren viele Leute.

moc: Bylo tam moc lidí.Es waren dort viele Leute.

náplň: dort s oříškovou náplnídie Torte mit Nussfüllung

napolovic: rozdělit dort napolovicdie Torte in zwei Hälften teilen

narozeninový: narozeninový dortdie Geburtstagstorte

nejdřív: Byl tam nejdřív.Er war dort am ehesten.

ovocný: ovocný dort/koláčdie Obsttorte/der Obstkuchen

podařit se: Dort se ti dnes velmi podařil.Die Torte ist dir heute sehr gut geraten.

polít: gastr. polít dort polevou/čokoládoudie Torte glasieren/mit Schokolade überziehen

pomalu: Pomalu tam budeme.Wir sind fast dort.

pozeptat se: Pozeptej se tam.Hör dich dort um.

rozkrájet: rozkrájet dortdie Torte aufschneiden

roztírat: roztírat polevu na dortden Guss auf die Torte streichen

stříkat: stříkat šlehačku na dortSahne auf eine Torte spritzen

tam: tam nahoře/naprotidort oben/drüben

veselo: Je tam veselo.Dort geht es lustig zu.

vést se: Vedlo se mu tam špatně.Es ist ihm dort schlecht ergangen.

zaprášit se: Po dortu se jen zaprášilo.Die Torte verschwand im Nu.

živo: Tam je živo!Dort geht es bunt zu!

noc: Lišky tam dávají dobrou noc.Dort sagen Fuchs und Hase einander gute Nacht.

zůstat: Nezůstal tam kámen na kameni.Dort blieb kein Stein auf dem anderen.

einesteils: Dort waren einesteils Fachbücher, andernteils Romane und Kinderbücher.Byly tam jednak odborné knihy, jednak romány a dětské knížky.

gut gehen: Es wird ihm dort gut gehen.Bude se mu tam dařit dobře.

hingehören: Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.

ihm: Außer ihm war dort niemand.Mimo něho tam nikdo nebyl.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

schleckern: Mich schleckert nach einem Stück Torte.Mám chuť na kousek dortu.

verzieren: eine Torte mit Mandeln verzierenzdobit dort mandlemi