Hlavní obsah

da

Příslovce

  1. da und da hovor.tam a tamsich da und da treffensetkat se tam a tam na určitém místě

Spojka

  1. protože, jelikož, poněvadž z toho důvoduDa es regnete, gingen wir nicht spazieren.Protože pršelo, nešli jsme na procházku.
  2. form.kdy, kdyžder Tag, da die Wende eintratden, kdy nastal převrat

Vyskytuje se v

da: da und datam a tam

dahinterstecken: Da steckt nicht viel dahinter.Z toho se nestřílí.

da sein: ganz da seinbýt při sobě

dastehen: Er stand wie ein begossener Pudel da.Stál tu jak zmoklá slepice.

dort: da und dorttu i tam na různých místech

geschehen: Geschehe, was da wolle.Ať se stane, co se stane.

hie: hie und datu a tam, místy někde

hier: hier und datu a tam, sem tam, čas od času občas

hinten: da hintentady vzadu na relativně vzdáleném místě

nichts: Nichts da!Nic!, Na to zapomeň(te)!, V žádném případě!

Salat: Da haben wir den Salat!Tak, a máme to!, A teď to máme!, To je pěkné nadělení!

stecken: Da steckt der Haken.V tom je ten háček.

stimmen: Da stimmt (doch) etwas nicht.Tady (přece) něco není v pořádku.

teuer: Da/Hier ist guter Rat teuer.Tady je každá rada drahá/dobrá.

warten: Da kannst du lange warten!To se načekáš!

Wurm: Da ist/sitzt der Wurm drin.Tady něco neklape/nehraje.

zumal: zumal (da)zvláště, obzvlášť, především, protože

aufhören: přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!

dahaben: Haben wir noch Wein da?Máme tu ještě víno?

Hund: hovor. Da liegt der Hund begraben!Tady je zakopaný pes!

schwindeln: Da hast du doch geschwindelt.Tady jsi ale švindloval.

sein: Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.

sie: Meine Eltern sind da. Sie sind vor einer Stunde gekommen.Jsou tu moji rodiče. Přijeli před hodinou.

Spaß: hovor. Da hört der Spaß auf!Tady končí všechna legrace!

um: Es waren um die 500 Leute da.Bylo tu okolo 500 lidí.

verhören: Da haben Sie sich wohl verhört!To jste se asi přeslechl!

wenig: Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.

wer: Ist da wer?Je tu někdo?

werden: Er wird wohl nicht da sein.Asi tady nebude.

fragen: hovor. Da fragst du mich zu viel.To se mě moc ptáš.

geben: Da gibts (gar) nichts!O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!

Rat: Da ist guter Rat teuer.Tady je dobrá rada drahá.

konečně: Na endlich bist du da!No konečně jsi tady!

milý: Da hast du nicht recht, mein Lieber!To nemáš pravdu, můj milý!

mrkat: Da wirst du große Augen machen!To budeš mrkat!

načekat se: Da wirst du aber lange warten!To se načekáš!

páchnout: Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.Už tam nikdy nepáchnu.

přepočítat se: Da hast du dich verrechnet!V tom ses přepočítal!

přežrat se: Da habe ich mich überfressen.To jsem se přežral.

sem: Hier und da taut der Schnee schon.Sem tam už taje sníh.

tady: Der Frühling ist schon da.Jaro už je tady.

tak: Wenn er nur da wäre!Kdyby tu tak byl!

tam: Hier und da fanden sie einen Pilz.Sem tam našli hřib.

tamten: Da der Sessel in der Ecke ist frei.Tamta židle v rohu je volná.

tedy: Da bin ich aber froh.To jsem tedy rád.

to: Da hast du recht.To máš pravdu.

tu: Da hast du für das Bier.Tu máš na pivo.

začas: hier und da, ab und an, hin und wiederjednou začas

zazvonit: Als ich weggehen wollte, (da) läutete das Telefon.Když jsem chtěl jít, zazvonil telefon.

zírat: Da schaust du, was?To zíráš, co?

že: Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.Že se necítil dobře, zůstal doma.

hrom: Er stand da wie vom Blitz getroffen.Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.

rada: Da ist guter Rat teuer.Dobrá rada nad zlato.

rozum: Da bleibt einem der Verstand stehen.Zůstává nad tím rozum stát.

shůry: Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

zůstávat: Da steht einem der Verstand still!Rozum nad tím zůstává stát!

ausbeißen: Da beißt's aus.Skřípe to., Vázne to.