Hlavní obsah

wer

Zájmeno

  1. kdo v otázce na osobu nebo osobyWer war das?Kdo to byl?Mit wem spreche ich?S kým hovořím?
  2. kdo ve vztažných větáchWer das behauptet, lügt.Kdo to tvrdí, lže.
  3. někdo, kdosiIst da wer?Je tu někdo?

Vyskytuje se v

sein: wer seinbýt někdo

wagen: Wer (nicht) wagt, der (nicht) gewinnt!Odvážnému štěstí přeje!

wer: Wem sagst du das!Mně to budeš povídat!, Komu to říkáš!, Mně je to jasné!

nach: Wer ist nach dir dran?Kdo je po tobě na řadě?

Apparat: Wer ist am Apparat?Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?

bedienen: Wer bedient an diesem Tisch?Kdo obsluhuje u tohoto stolu?

begreifen: Das begreife, wer will!To se nedá pochopit!

bieten: Wer bietet mehr?Kdo dá více?

dafür: Wer ist dafür?Kdo je pro?

daraus: Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?To je moje sklenice, kdo z ní pil?

darstellen: Wen stellt das Bild dar?Koho představuje ten obraz?

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

geben: Wer gibt (Karten)?Kdo (roz)dává (karty)?

legitimieren: Wer hat Sie legitimiert uns zu vertreten?Kdo vás legitimoval, abyste nás zastupoval?

losen: Wir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

Sieger: Wer ist der Sieger?Kdo je vítěz?

Spender: Wer war der edle Spender?Kdo byl tím šlechetným dárcem?

spuren: Wer nicht spurt, fliegt.Kdo nebude poslouchat, vyletí.

tun: Wer hat das getan?Kdo to provedl?, Kdo to udělal?

denken: Wer hätte das gedacht!Kdo by si to (byl) pomyslel!, Koho by to napadlo!

lachen: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.Kdo se směje naposled, ten se směje nejvíc.

suchen: Wer sucht, der findet.Kdo hledá, najde.

trauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

čí: Wessen Schuld ist es?Čí je to vina?

jaktěživ: Wer hat es je gesehen?Kdo to jaktěživ viděl?

jít: Um wen geht es?O koho jde?

kdo: Wer ist das?Kdo je to?

mít: Mit wem habe ich die Ehre?S kým mám tu čest?

nacákat: Wer hat so im Bad herumgespritzt?Kdo nacákal v koupelně?

obrátit se: Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.Nevím, na koho se mám obrátit.

rozdávat: Wer verteilt?Kdo rozdává?

rozehrávat: Wer spielt an?Kdo rozehrává?

tah: Wer ist am Zug?Kdo je na tahu?

ten, ta, to: Wer ist der junge Mann?Kdo je ten mladík?

uspávat: Wer bringt heute die Kinder ins Bett?Kdo dnes uspává děti?

vynalézt: Wer hat die Glühbirne erfunden?Kdo vynalezl žárovku?

jáma: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

pomoc: Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

rada: Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

sám, sama, samo, samý: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

sít: Wer Wind sät, wird Sturm ernten.přísl. Kdo seje vítr, sklízí bouři.

schauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!