Hlavní obsah

obrátit se

Vyskytuje se v

důvěra: obrátit se na koho s důvěrousich an j-n mit Vertrauen wenden

pomoc: obrátit se o pomoc ke komu, na kohosich an j-n um Hilfe wenden

požadavek: obrátit se na koho s požadavkemsich mit einer Anforderung an j-n wenden

spolehlivý: obrátit se na spolehlivého člověkasich an einen zuverlässigen Menschen wenden

záda: přen. obrátit se ke komu zádyj-m den Rücken kehren

an: obrátit se na kohosich an j-n wenden

ausschlagen: obrátit se k dobrémuzum Guten ausschlagen

direkt: obrátit se přímo na kohosich direkt an j-n wenden

Instanz: obrátit se na vyšší instancisich an eine höhere Instanz wenden

Frage: obrátit se na koho s otázkouan j-n Frage richten

zuwenden: ukázat záda komu, obrátit se zády ke komuj-m den Rücken zuwenden

kehren: Obrátilo se to k lepšímu.Das hat sich zum Guten gekehrt.