Hlavní obsah

kehren

Vyskytuje se v

Teppich: zamést co pod koberec ututlatetw. Akk unter den Teppich kehren

Tür: zamést si před vlastním prahemvor seiner eigenen Tür kehren

linksum: Vlevo v bok!Linksum kehrt!

rechtsum: Vpravo v bok!Rechtsum kehrt!

abkehren: Odvrátila jsem se od ní.Ich kehrte mich von ihr ab.

kehren: smést listí z ulicedas Laub von der Straße kehren

bok: voj. Vpravo/Vlevo v bok!Rechtsum/Linksum kehrt!

vzad: voj. Čelem vzad!Kehrt!

komín: vymetat komínden Schornstein kehren

mést: mést sníh z chodníkuSchnee vom Gehweg kehren

odklonit se: Odklonil jsem se od okna.Ich kehrte mich vom Fenster ab.

vymést: vymést komínden Schornstein kehren

koberec: přen. zamést co pod koberecetw. unter den Teppich kehren

koště: pořek. Nové koště dobře mete.Neue Besen kehren gut.

práh: Každý ať si nejprve zamete před vlastním prahem.Jeder kehre vor seiner Tür.

záda: přen. obrátit se ke komu zádyj-m den Rücken kehren

zamést: zamést co pod koberecetw. unter den Teppich kehren