Hlavní obsah

umkehren

Vyskytuje se v

gerade: gerade umgekehrtpřesně obráceně

naopak: Es war genau umgekehrt.Bylo to přesně naopak.

obráceně: Er hat alles umgekehrt gemacht.Udělal všechno obráceně.

opačně: etw. umgekehrt legenpoložit co opačně

umkehren: sich umkehrennach j-m/etw. otočit se, obrátit se za kým/čím ohlédnout se ap.