Hlavní obsah

gerade

Vyskytuje se v

Engel: (auch) nicht gerade ein Engel seinnebýt zrovna anděl

Essen: (gerade) beim Essen sitzen(právě) sedět u jídla

Zahl: eine gerade/ungerade Zahlsudé/liché číslo

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

beide: Die beiden sind gerade weggegangen.Oba právě odešli.

darum: Darum geht es ja gerade!O to právě jde!

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

Film: Der Film läuft gerade im Kino.Ten film dávají právě v kině.

gelegen: Du kommst mir gerade gelegen.Jdeš právě vhod.

haben: Jetzt haben wir gerade Deutsch.Teď máme zrovna němčinu.

Zweck: hovor. žert. Das ist ja (gerade) der Zweck der Übung!O to tady (právě) jde!

fehlen: iron. Das hat mir gerade noch gefehlt!To mi ještě scházelo!

číslo: sudá/lichá číslagerade/ungerade Zahlen

přímka: rovnoběžná přímkaparallele Gerade

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkel

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

hrbit se: Nehrb se! stůj rovněSteh gerade!

linie: kreslit rovné liniegerade Linien zeichnen

narovnat: narovnat zádaden Rücken gerade machen

nastěhovat se: Právě se nastěhovali.Sie sind gerade eingezogen.

odřený: přen. Udělal jsem tu zkoušku s odřenýma ušima.Ich bin bei der Prüfung gerade noch durchgerutscht.

poobědvat: Právě jsme poobědvali.Wir haben gerade zu Mittag gegessen.

přímo: stát přímogerade stehen

přímý: přímá ulice/čáragerade Straße/Linie

rokovat: Parlament právě rokuje.Das Parlament tagt gerade.

rovný: rovná silniceeine gerade Straße

sotva: Sotva tam došel.Er ist dorthin gerade noch gekommen.

sprchovat se: Právě se sprchuje.Er duscht gerade.

sudý: sudé číslogerade Zahl

včas: přijít právě včasgerade zur rechten Zeit kommen

vhod: Jdeš právě vhod.Du kommst mir gerade gelegen.

zrovna: Nevypadá zrovna dobře.Er sieht nicht gerade gut aus.