Hlavní obsah

chvíle

Vyskytuje se v

dlouhý: mít dlouhou chvílisich langweilen, Langeweile haben

dojezd: dojezd na poslední chvílidas Ankommen in letzter Minute

chvílemi: Chvílemi také svítilo slunce.Die Sonne hat auch ab und zu geschienen.

odběhnout: odběhnout si na chvíli z kanceláředas Büro kurz verlassen

oddech: chvíle oddechu po prácieine Atempause nach der Arbeit

odskočit si: Jen si na chvíli odskočím.Ich gehe nur kurz weg.

pobýt: chvíli pobýt u příbuznýcheine Weile bei Verwandten verweilen

posedět: To dítě chvíli neposedí!Das Kind hat Hummeln im Hintern.

potichu: Buď chvíli potichu!Sei kurz still!

rozevřít se: Padák se v poslední chvíli rozevřel.Der Fallschirm hat sich im letzten Moment geöffnet.

rozhodný: v rozhodné chvíliim entscheidenden Augenblick

rozmyslet si: Na poslední chvíli si to rozmyslel.Im letzten Moment hat er sich es anders überlegt.

tudy: Před chvílí prošli tudy.Vor einer Weile gingen sie hier durch.

ukrátit: ukrátit si dlouhou chvíli četbousich die lange Weile mit der Lektüre verkürzen

vydechnout: Musím si na chvíli vydechnout.Ich muss kurz Luft holen.

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

vysadit: Musíš na chvíli vysadit.Du musst eine Weile aussetzen.

za: za chvíligleich

zahnat: zahnat dlouhou chvíli čímdie Zeit mit etw. vertreiben

zaváhat: Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.Er zögerte eine Weile und trat dann herein.

zeslábnout: Déšť po chvíli zeslábl.Der Regen ließ nach einer Weile nach.

zůstat: Zůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.

poslední: dělat co na poslední chvílietw. im letzten Moment machen

chvíle: dlouhá chvílenuda die Langeweile