Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (na místě) (zurück)bleibenzůstat v pokojiim Zimmer bleibenZůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.
  2. (v něj. stavu) bleibenzůstat naživuam Leben bleibenVše zůstalo při starém.Alles blieb beim Alten.
  3. (bez sebe ap.) bleiben
  4. (zbýt) (ver)bleiben, übrig bleiben

Vyskytuje se v

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

: zůstat až do koncebis zum Schluss bleiben

dílem: Dílem zůstali, dílem odešli.Sie sind teils geblieben und teils weggegangen.

dlouho: Jak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

kéž: Kéž to tak zůstane!Möge es so bleiben!

na: zůstat u koho na nocbei j-m über Nacht bleiben

naživu: zůstat naživuam Leben bleiben

noc: zůstat kde přes nocirgendwo über Nacht bleiben

prostředek: zůstat (zcela) bez prostředků(ganz) ohne Mittel/mittellos bleiben

tu: Ať tu zůstane.Er soll hier bleiben.

vězet: Zůstali jsme vězet na letišti.Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

vyřknout: Mnohé zůstalo nevyřčeno.Vieles blieb unausgesprochen.

vzadu: zůstat vzaduhinten bleiben

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

hrom: Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.Er stand da wie vom Blitz getroffen.

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmmit j-m in Kontakt bleiben

památka: Nezůstalo po něm ani památky.Er ist spurlos verschwunden.

přibitý: přen. zůstat sedět jako přibitýwie angenagelt sitzen bleiben

sloup: zůstat stát jako solný sloupzur Salzsäule erstarren

suchý: Ani oko nezůstalo suché.Kein Auge blieb trocken.

cool: zůstat v pohoděcool bleiben

Kontakt: být/zůstat ve spojení s kýmmit j-m in Kontakt stehen/bleiben

Leder: zůstat u míčedicht am Leder bleiben

Rechenschaft: nezůstat komu nic dluženj-m keine Rechenschaft schuldig sein

über: zůstat přes poledne domaüber Mittag zu Hause bleiben

unversöhnlich: zůstat nesmiřitelnýmunversöhnlich bleiben

abfallen: V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.In der Küche fällt immer viel ab.

anbehalten: zůstat obutý/obutádie Schuhe anbehalten

anhängen: Pocit viny mu už zůstane.Das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen.

bleiben: Zůstaňte prosím u telefonu!Bleiben Sie bitte am Apparat!

daheimbleiben: Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.

ehelos: zůstat svobodný/svobodnáehelos bleiben

Empfang: zůstat na příjmuauf Empfang bleiben

liegen: zůstat (ležet) dlouho v postelilange (im Bett) liegen bleiben

Minderheit: zůstat v menšiněin der Minderheit bleiben

mindestens: Zůstane přinejmenším 2 dny.Er wird mindestens 2 Tage bleiben.

Möglichkeit: Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?

nicht: Ty přece ještě zůstaneš, ne?Du bleibst doch noch, nicht wahr?

Sache: zůstat u tématubei der Sache bleiben

Schlachtfeld: zůstat na bojišti, zemřítauf dem Schlachtfeld bleiben

Situation: Zůstal pánem situace.Er blieb Herr der Situation.

sodass: Dítě mělo horečku, takže muselo zůstat v posteli.Das Kind hatte Fieber, sodass es im Bett bleiben musste.

solange: Dokud má dítě horečku, musí zůstat v posteli.Solange das Kind Fieber hat, muss es im Bett bleiben.

sollen: Kdyby pršelo, zůstaneme doma.Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.

Strafe: za trest (muset) zůstat domazur Strafe zu Hause bleiben (müssen)

ungerührt: zůstat netečnýungerührt bleiben

unvollendet: zůstat nedokončenounvollendet bleiben

vielleicht: Zůstalo mi ještě asi deset eur.Ich habe vielleicht noch zehn Euro übrig.

wann: Dokdy chceš zůstat?Bis wann willst du bleiben?

zurückbleiben: zůstat domazu Hause zurückbleiben

zůstat: zůstat v pokojiim Zimmer bleiben