Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (na místě) (zurück)bleibenzůstat v pokojiim Zimmer bleibenZůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.
  2. (v něj. stavu) bleibenzůstat naživuam Leben bleibenVše zůstalo při starém.Alles blieb beim Alten.
  3. (bez sebe ap.) bleiben
  4. (zbýt) (ver)bleiben, übrig bleiben

Vyskytuje se v

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

: zůstat až do koncebis zum Schluss bleiben

dílem: Dílem zůstali, dílem odešli.Sie sind teils geblieben und teils weggegangen.

dlouho: Jak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

kéž: Kéž to tak zůstane!Möge es so bleiben!

na: zůstat u koho na nocbei j-m über Nacht bleiben

naživu: zůstat naživuam Leben bleiben

noc: zůstat kde přes nocirgendwo über Nacht bleiben

prostředek: zůstat (zcela) bez prostředků(ganz) ohne Mittel/mittellos bleiben

tu: Ať tu zůstane.Er soll hier bleiben.

vězet: Zůstali jsme vězet na letišti.Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

vyřknout: Mnohé zůstalo nevyřčeno.Vieles blieb unausgesprochen.

vzadu: zůstat vzaduhinten bleiben

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

hrom: Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.Er stand da wie vom Blitz getroffen.

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmmit j-m in Kontakt bleiben

památka: Nezůstalo po něm ani památky.Er ist spurlos verschwunden.

přibitý: přen. zůstat sedět jako přibitýwie angenagelt sitzen bleiben

sloup: zůstat stát jako solný sloupzur Salzsäule erstarren

suchý: Ani oko nezůstalo suché.Kein Auge blieb trocken.