Hlavní obsah

kontakt

Vyskytuje se v

přerušený: přerušené kontaktyabgebrochene Kontakte

přijít: přijít do styku s kým/čímmit j-m/etw. in Kontakt kommen

spojení: být ve spojení s kýmmit j-m im Kontakt sein

Berührung: mit j-m/etw. in Berührung kommenpřijít s kým/čím do kontaktu

Kontakt: mit j-m in Kontakt kommenpřijít s kým do kontaktu

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

treten: mit j-m in Kontakt tretennavázat kontakt s kým

entziehen: sich dem persönlichen Kontakt entziehenvyhnout se osobnímu kontaktu

verfügen: über gute Beziehungen verfügenmít dobré kontakty