Hlavní obsah

spojení

Vyskytuje se v

spojení: bankovní spojenídie Bankverbindung

stát: Spojené státy americkédie Vereinigten Staaten (von Amerika)

užitečný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

náklad: být spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden sein

praxe: spojení teorie s praxídie Verbindung von Theorie und Praxis

příjemný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

přímý: přímé spojenídirekte Verbindung

spoj: najít vhodný spojeine passende Verbindung finden

ústředí: mít spojení s ústředímeine Verbindung mit dem Zentrum haben

volně: volně spojenýlose verbunden

direkt: přímé spojení kam bez přestupueine direkte Verbindung irgendwohin

falsch: být špatně spojený telefonickyfalsch verbunden sein

herstellen: navázat telefonické spojeníeine telefonische Verbindung herstellen

Kontakt: být/zůstat ve spojení s kýmmit j-m in Kontakt stehen/bleiben

setzen: spojit se, zkontaktovat se s kýmsich mit j-m in Verbindung setzen

abreißen: Telefonní spojení se přerušilo.Die Telefonverbindung riss ab.

verbinden: spojit dvě prkna klihemzwei Bretter mit Leim miteinander verbinden

Verbindung: spojit se s kýmsich mit j-m in Verbindung setzen

fügen: Spojit jednotlivosti do celku.Einzelnes zu einem Ganzen fügen.