Hlavní obsah

spojení

Vyskytuje se v

stát: Spojené státy americkédie Vereinigten Staaten (von Amerika)

užitečný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

náklad: být spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden sein

praxe: spojení teorie s praxídie Verbindung von Theorie und Praxis

příjemný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

přímý: přímé spojenídirekte Verbindung

spoj: najít vhodný spojeine passende Verbindung finden

spoj: chytit spojden Anschluss erreichen

ústředí: mít spojení s ústředímeine Verbindung mit dem Zentrum haben

volně: volně spojenýlose verbunden

direkt: eine direkte Verbindung irgendwohinpřímé spojení kam bez přestupu

falsch: falsch verbunden seinbýt špatně spojený telefonicky

herstellen: eine telefonische Verbindung herstellennavázat telefonické spojení

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

setzen: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se, zkontaktovat se s kým

abreißen: Die Telefonverbindung riss ab.Telefonní spojení se přerušilo.

verbinden: zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem

verbinden: zwei Gewässer durch einen Kanal verbindenspojit dva vodní toky kanálem

verbinden: Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

verbinden: den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbindenspojit návštěvu lékaře s nákupem

Verbindung: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se s kým

fügen: Einzelnes zu einem Ganzen fügen.Spojit jednotlivosti do celku.