Hlavní obsah

setzen

Slovesoh./i.

 1. sich setzen sednout si, posadit seSetzt euch!Posaďte se!sich bequem an den Tisch setzenpohodlně si sednout ke stolu
 2. užívá se v určitých předložkových spojeních s podstatným jménem k opisu slovesasich zur Wehr setzenpostavit se na odporsich mit j-m in Verbindung setzenspojit se, zkontaktovat se s kýmsich in Bewegung setzendát se do pohybusich an die Spitze setzendostat se na špici
 3. j-n/etw. irgendwohin posadit, nasadit, dát koho/co kameinen Topf auf den Herd setzendát hrnec na sporáksich ein Kind auf den Schoß setzenposadit si dítě na klín
 4. užívá se v určitých předložkových spojeních s podstatným jménem k opisu slovesaetw. in/außer Betrieb setzenzapnout/vypnout coetw. unter Strom setzenpustit proud do čeho, zapojit coetw. in Brand setzenzapálit coj-n ins Erstaunen setzenpřivést koho do úžasuetw. in Musik setzenzhudebnit coj-n unter Alkohol setzenopít koho
 5. vysadit, zasadit rajčata ap.
 6. vztyčit, nasadit, napnout plachty ap.
 7. napsat, zapsatseine Unterschrift unter den Brief setzenpodepsat se pod dopiseinen Punkt setzennapsat tečku
 8. polygr.sázet, provádět sazbu
 9. sázet, vsadit, spoléhatEr hat 100 Euro auf das Pferd gesetzt.Vsadil na toho koně 100 euro.Ich setze auf ihre Diskretion.Spoléhám na vaši diskrétnost.
 10. stanovit, klást (si), dávat si za cíl ap.
 11. über etw. Akk dostat se přes co, přeskočit co plot, zeď ap.über einen Graben setzendostat se přes příkop
 12. über etw. Akk přeplavit se přes co
 13. j-n (pře)plavit, převézt koho
 14. sich setzen klesnout, usadit se, sednout písek ve vodě ap.Der Staub setzt sich in die Ritzen.Prach se usazuje ve štěrbinách.

Vyskytuje se v

Fall: pro případ, že..., v případě, že...gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...

Floh: nasadit komu brouka do hlavyj-m einen Floh ins Ohr setzen

Gefecht: vyřadit koho z bojej-n außer Gefecht setzen

instand: dát co do pořádku, opravit coetw. Akk instand setzen

Messer: dát komu nůž na krkj-m das Messer an die Kehle setzen

Pistole: přitlačit koho ke zdi, dát ultimátum komuj-m die Pistole auf die Brust setzen

Positur: zaujmout pózu, pózovat jednat afektovaněsich in Positur setzen/stellen/werfen

Schlusspunkt: udělat tečku za čím, ukončit coeinen Schlusspunkt unter/hinter etw. Akk setzen

setzen: sednout si, posadit sesich setzen

Spiel: dát v sázku, riskovat coetw. Akk aufs Spiel setzen

Tür: vyhodit koho z práce, dát komu padákaj-n vor die Tür setzen

Wehr: bránit sesich zur Wehr setzen

Welt: vypustit koho do světa porodit dítěj-n in die Welt setzen

Wurf: vsadit všechno na jednu kartualles auf einen Wurf setzen

Zweifel: uvést v pochybnost coZweifel in etw. Akk setzen, etw. Akk in Zweifel ziehen

Index: zapsat knihu na indexein Buch auf den Index setzen

Kenntnis: koho uvědomit, informovat o čemj-n von etw. in Kenntnis setzen

Klammer: dát slovo do závorkyein Wort in Klammern setzen

schachmatt: dát komu šachmatj-n schachmatt setzen

Schoß: posadit se komu na klínsich auf j-s Schoß setzen/j-m auf den Schoß setzen

Tisch: sednout si ke stolusich an den Tisch setzen

vor: posadit se před televizisich vor den Fernseher setzen

Ziel: stanovit si dlouhodobé cílesich langfristige Ziele setzen

ansetzen: Trubka se pokrývá rzí.Das Rohr setzt Rost an.

Bank: sednout si na lavičkusich auf eine Bank setzen

Bewegung: Auto se dalo do pohybu.Das Auto setzte sich in Bewegung.

eigen: Vždy prosazuje svůj názor.Er setzt immer eigene Meinung durch.

einsetzen: Jeho strýc ho ustanovil svým dědicem.Sein Onkel setzte ihn zu seinem Erben ein.

entgegensetzen: Postavil se (na odpor) mým požadavkům.Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.

Erwartung: klást v koho/co velké nadějegroße Erwartungen in j-n/etw. setzen

heroisch: postavit se hrdinsky na odporsich heroisch zur Wehr setzen

ineinander: naskládat hrnce jeden do druhéhodie Töpfe ineinander setzen

Schatten: posadit se do stínusich in den Schatten setzen

Segel: napnout plachty(die) Segel setzen

Tagesordnung: dát do programu jednáníauf die Tagesordnung setzen

übersetzen: Jednotky se přeplavily na pevninu.Die Truppen setzten ans Festland über.

Verbindung: spojit se s kýmsich mit j-m in Verbindung setzen

zusetzen: Nemoc ji zcela udolává.Die Krankheit setzt ihr völlig zu.

chod: uvést co do choduetw. in Gang setzen

provoz: dát do provozu coetw. in Betrieb setzen

blízko: sednout si blíž k oknusich näher zum Fenster setzen

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

cíl: vytknout si co za cílsich etw. zum Ziel setzen

hazardovat: hazardovat se zdravímseine Gesundheit aufs Spiel setzen

chládek: sednout si do chládkusich in den Schatten setzen

jet: Jedeme dál!Setzen wir fort!

k, ke, ku: sednout si ke stolusich an den Tisch setzen

klást: klást meze komuj-m Grenzen setzen

klín: vsadit klín do čehoeinen Keil in etw. setzen

kruh: sednout si do kruhusich in den Kreis setzen

mez: sednout si na mezsich auf einen Rain setzen

napnout: napnout plachtydie Segel setzen

naproti: Usedl naproti.Er setzte sich gegenüber.

poblíž: usednout poblížsich nah setzen

přesednout: Přesedni si do první lavice.Setze dich in die erste Bank um.

přisednout: Přisedl ke mně.Er hat sich zu mir gesetzt.

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

usednout: usednout na židlisich auf den Stuhl setzen

uvádět: uvádět do pohybuin Bewegung setzen

uvést: uvést do provozuin Betrieb setzen

uvozovka: dát větu do uvozovekden Satz in Anführungszeichen setzen

vězeň: propustit vězně na svoboduden Gefangenen auf freien Fuß setzen

vyhoupnout se: Po výhře se vyhoupli do čela tabulky.Nach dem Sieg setzten sie sich an die Spitze der Tabelle.

vyřadit: vyřadit co z provozuetw. außer Betrieb setzen

vysadit: vysadit dítě na židlidas Kind auf den Stuhl (hinauf)setzen

vystrčit: vystrčit novináře za dveřeJournalisten vor die Tür setzen

vytknout: vytknout si cílsich ein Ziel setzen

vytyčit: vytyčit si cílsich ein Ziel setzen

země: sednout si na zemsich auf den Boden setzen

zneškodnit: zneškodnit únosceden Entführer außer Gefecht setzen

žerď: spustit vlajku na půl žerdidie Flagge (auf) halbmast setzen

brouk: nasadit komu brouka do hlavyj-m einen Floh ins Ohr setzen

hlava: vzít si co do hlavysich etw. in den Kopf setzen

Benehmen: dohodnout se s kýmsich mit j-m ins Benehmen setzen

index: dát koho/co na indexj-n/etw. auf den Index setzen

kopyto: přen. roznést koho/co na kopytechj-n matt setzen, j-n fertig machen

naděje: vložit naději do koho/čehoseine Hoffnung auf j-n/etw. setzen

nůž: nasadit komu nůž na krkj-m das Messer an die Kehle setzen

prdel: padnout na prdel před kýmsich vor j-m auf den Arsch setzen

sázka: dát co v sázkuetw. aufs Spiel setzen

svět: pustit co do světa zprávu ap.etw. in die Welt setzen

špatný: vsadit na špatného koněaufs falsche Pferd setzen

ulice: vyhodit koho na ulicij-n auf die Straße setzen

veš: nasadit komu vši do kožichuj-m eine Laus in den Pelz setzen

vyprovodit: expr. vyprovodit koho ze dveříj-n zur Tür hinaus befördern, j-n vor die Tür setzen

zadek: padnout na zadeksich auf den Hintern setzen

zadnice: padnout na zadnicisich auf den Hintern setzen