Hlavní obsah

Zweifel

Der, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

äußern: seine Zweifel an etw. äußernvyslovit své pochyby o čem

ziehen: etw. Akk in Zweifel ziehenzpochybnit co, zapochybovat o čem

aufkommen: přen. um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassenaby nevznikly žádné pochyby

bestehen: Darüber besteht kein Zweifel.O tom není pochyb.

Gerechtigkeit: Zweifel an der Gerechtigkeit des Urteils/Richters habenmít pochybnost o spravedlnosti rozsudku/soudce

mimo: co je mimo pochybnostietw. unterliegt keinem Zweifel

pochyba: nechat koho na pochybáchj-n im Zweifel lassen

pochyba: bez pochybohne Zweifel

mučit se: Mučila se pochybnostmi.Sie quälte sich mit Zweifeln.

pochyba: Není pochyb, že...Es besteht kein Zweifel, dass...

pochybnost: mít pochybnosti o čemZweifel über etw. haben

rozptýlit: rozptýlit pochybnosti kohoj-s Zweifel ausräumen

soužit se: soužit se pochybnostmisich mit Zweifeln quälen

trýznit: trýznit partnera pochybnostmiseinen Partner mit Zweifeln quälen

všechen, všechna, všechno: nade vší pochybnostohne jeden Zweifel

vtírat se: Neustále se mu vtíraly pochybnosti.Zweifel drängten sich ihm ständig auf.

vzklíčit: Vzklíčily v ní pochybnosti.Zweifel sind in ihr aufgekeimt.

zaplašit: zaplašit pochybnosti kohoj-s Zweifel verscheuchen