Hlavní obsah

uvést

Dokonavé sloveso

  1. (říci, napsat ap.) anführen, angebenuvést příkladyBeispiele anführenuvést své jménoseinen Namen angeben
  2. (do urč. stavu) setzen, bringenuvést vodu do varuWasser zum Sieden bringenuvést do provozuin Betrieb setzen
  3. (film, hru ap.) aufführen
  4. (začlenit, zavést) einführenuvést nové zboží na trheinen neuen Artikel auf den Markt einführen
  5. (dovést na místo) einführen
  6. (knihu, přednášku ap.) einleiten

Vyskytuje se v

chod: uvést co do choduetw. in Gang setzen

rozpaky: uvést koho do rozpakůj-n in Verlegenheit bringen

argument: uvést argumenty pro co a proti čemudie Argumente für etw. und gegen etw. anführen

bližší: uvést bližší údajenähere Angaben anführen

cena: uvést cenuden Preis anführen

činohra: uvést činohruein Schauspiel aufführen

jmenovitě: uvést jmenovitě kohoj-n namentlich angeben

konkrétní: uvést konkrétní osobueine konkrete Person angeben

příklad: uvést komu typický příklad čehoj-m ein typisches Beispiel für etw. anführen

původní: uvést co do původního stavuetw. in den ursprünglichen Zustand/Urzustand bringen

špatný: uvést špatná datafalsche Daten angeben

známost: uvést co ve známostetw. bekannt machen

míra: uvést co na pravou míruetw. ins rechte Gleis bringen

pohyb: uvést do pohybu coetw. in Gang bringen