Hlavní obsah

pohyb

Vyskytuje se v

otáčivý: otáčivý pohybdie Drehbewegung

reflektivní: reflektivní pohybdie Reflexbewegung

bezděčný: bezděčný pohybunwillkürliche Bewegung

kopírovat: kopírovat čí pohybyj-s Bewegungen nachmachen

krouživý: krouživý pohybdie Drehbewegung

kyvný: kyvný pohybdie Pendelbewegung

mechanický: mechanické pohybymechanische Bewegungen

nemotorný: nemotorné pohybyunbeholfene Bewegungen

nervózní: nervózní chování/pohybynervöses Benehmen/nervöse Bewegungen

periodický: periodický pohyb/tisk/jevperiodische Bewegung/Presse/Erscheinung

plynulost: plynulost pohybudie Stetigkeit der Bewegung

prudký: prudké pohybyheftige Bewegungen

předcvičovat: předcvičit každý pohyb zvlášťjede Bewegung einzeln vorturnen

rytmický: rytmické pohybyrhythmische Bewegungen

sladit: sladit pohyby s hudboudie Bewegungen und die Musik aufeinander abstimmen

šroubovitý: šroubovitý pohybeine schraubenförmige Bewegung

uvádět: uvádět do pohybuin Bewegung setzen

zkoordinovat: zkoordinovat pohybyBewegungen koordinieren

setzen: sich in Bewegung setzendát se do pohybu

versetzen: etw. in Bewegung versetzenuvést co do pohybu

Bewegung: Das Auto setzte sich in Bewegung.Auto se dalo do pohybu.

bewegen: hovor. (Jetzt) Beweg dich!Hni sebou!, Pohni!, Pohyb!