Hlavní obsah

klid

Vyskytuje se v

polední: polední přestávka/kliddie Mittagspause/Mittagsruhe

vegetativní: bot. vegetativní kliddie Vegetationsruhe

hlavně: Hlavně klid!Die Ruhe vor allem!

chtít: To chce klid.Das braucht Ruhe.

nebeský: nebeský kliddie himmlische Stille

ordinovat: Ordinoval jí klid.Er hat ihr Ruhe verordnet.

poměrný: období poměrného klidueine Zeitspanne der verhältnismäßigen Ruhe

potřebovat: potřebovat k práci kliddie Ruhe zur Arbeit benötigen

přikázat: přikázat pacientovi kliddem Patienten Ruhe verordnen

anordnen: Der Arzt ordnete strenge Bettruhe an.Lékař striktně nařídil klid na lůžku.

bedürfen: der Ruhe bedürfenpotřebovat klid

finden: Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.

Frieden: den ehelichen/häuslichen Frieden störennarušovat manželský/domácí klid

Frieden: in Ruhe und Friedenv klidu a míru

Nadel: Die Nadel steht still.Střelka je v klidu.

Ruhe: seine Ruhe haben wollenchtít mít svůj klid

Ruhe: in Ruhe seinbýt v klidu

Ruhe: zur Ruhe kommendosáhnout vnitřního klidu

Ruhetag: Der Sonntag ist ein Ruhetag.Neděle je dnem pracovního klidu.

Stille: die Stille vor dem Sturmklid před bouří

Sturm: die Ruhe vor dem Sturmklid před bouří