Hlavní obsah

potřebovat

Vyskytuje se v

momentálně: Momentan brauche ich nichts.Momentálně nic nepotřebuji.

nutně: dringend Geld brauchennutně potřebovat peníze

postrčit: Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.

rekreace: Ich brauche Erholung.Potřebuji rekreaci.

vzpruha: einen Auftrieb brauchenpotřebovat vzpruhu

sůl: etw. nötig haben wie das liebe Brotpotřebovat co jako sůl

nötig: etw. nötig habenco potřebovat

Zeit: mehr Zeit brauchenpotřebovat více času

Bedarf: Bedarf an j-m/etw. habenpotřebovat koho/co

bedürfen: der Ruhe bedürfenpotřebovat klid

brauchen: Ich brauche eine Brille zum Lesen.Potřebuji brýle na čtení.

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

etlich(er,e,es): Ich brauche dafür noch etliche Zeit.Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

mehr: Wir brauchen mehr Geld.Potřebujeme více peněz.

Untergrund: Spargel braucht sandigen Untergrund.Chřest potřebuje písčitou půdu.

potřebovat: die Ruhe zur Arbeit benötigenpotřebovat k práci klid