Hlavní obsah

brauchen

Sloveso

  1. für etw., zu etw. potřebovat k čemu, na coIch brauche eine Brille zum Lesen.Potřebuji brýle na čtení.Geld für eine neue Wohnung brauchenpotřebovat peníze na nový byt
  2. potřebovat, vyžadovat, chtít určitý čas ap.Das braucht seine Zeit.To chce čas.
  3. upotřebit, použí(va)t svůj rozum, soudnost ap.
  4. spotřebovat auto benzin ap., utratit penízeIch habe alles Geld gebraucht.Utratila jsem všechny peníze.
  5. muset, stačitužívá se k vyjádření záporu nebo omezeníEs braucht nicht sofort zu sein.Nemusí to být hned.Du brauchst es (mir) nur zu sagen.Stačí, když (mi) to řekneš.Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

Vyskytuje se v

Brot: potřebovat koho/co jako sůlj-n/etw. wie das tägliche Brot brauchen

Ellbogen: mít ostré lokty postupovat tvrděseine Ellbogen (ge)brauchen/einsetzen

anknüpfen: navázat na starý zvykan einen alten Brauch anknüpfen

Zeit: potřebovat více časumehr Zeit brauchen

eins: Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.

etlich(er,e,es): Potřebuji na to ještě nějakou dobu.Ich brauche dafür noch etliche Zeit.

mehr: Potřebujeme více peněz.Wir brauchen mehr Geld.

Untergrund: Chřest potřebuje písčitou půdu.Spargel braucht sandigen Untergrund.

volkstümlich: co slavit podle lidového zvykuetw. nach volkstümlichem Brauch feiern

chtít: To chce klid.Das braucht Ruhe.

momentálně: Momentálně nic nepotřebuji.Momentan brauche ich nichts.

mrav: starý mravein alter Brauch

nutně: nutně potřebovat penízedringend Geld brauchen

rekreace: Potřebuji rekreaci.Ich brauche Erholung.

vzpruha: potřebovat vzpruhueinen Auftrieb brauchen

potřebovat: Nemohu vás tu teď potřebovat.Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.

brauchen: potřebovat pevnou rukueine feste Hand brauchen