Hlavní obsah

potřebovat

Vyskytuje se v

momentálně: Momentálně nic nepotřebuji.Momentan brauche ich nichts.

nutně: nutně potřebovat penízedringend Geld brauchen

postrčit: Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.

rekreace: Potřebuji rekreaci.Ich brauche Erholung.

vypnout: Potřeboval bys konečně vypnout.Du solltest endlich mal ausspannen.

vzpruha: potřebovat vzpruhueinen Auftrieb brauchen

sůl: potřebovat co jako sůletw. nötig haben wie das liebe Brot

nötig: etw. nötig habenco potřebovat

Zeit: mehr Zeit brauchenpotřebovat více času

Bedarf: Bedarf an j-m/etw. habenpotřebovat koho/co

bedürfen: der Ruhe bedürfenpotřebovat klid

brauchen: Ich brauche eine Brille zum Lesen.Potřebuji brýle na čtení.

brauchen: Geld für eine neue Wohnung brauchenpotřebovat peníze na nový byt

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

etlich(er,e,es): Ich brauche dafür noch etliche Zeit.Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

mehr: Wir brauchen mehr Geld.Potřebujeme více peněz.

Untergrund: Spargel braucht sandigen Untergrund.Chřest potřebuje písčitou půdu.

Zeit: Die Sache dauert seine Zeit.Ta záležitost potřebuje svůj čas.