Hlavní obsah

bedürfen

Slovesobedarf, bedurfte, h. bedurft

Vyskytuje se v

Antwort: Nebylo třeba odpovídat.Es bedarf keiner Antwort.

Bedarf: pro vlastní potřebufür den eigenen Bedarf

potřeba: mít potřebu čehoBedarf an etw. Dat haben

vlastní: pro vlastní potřebufür den eigenen Bedarf

bedürfen: potřebovat klidder Ruhe bedürfen