Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) eigenpro vlastní potřebufür den eigenen Bedarfdo vlastních rukouin die eigenen Händevlastní vinouaus eigener Schuldna vlastní očimit eigenen Augenna vlastní nebezpečíauf eigene Gefahr
  2. (pokrevní) leiblich, eigen
  3. (osobně vytvořený) Eigen-, Selbst-, Auto-vlastní životopisdie Selbstbiographie, die Autobiographiesport. vlastní brankadas Eigentor

Vyskytuje se v

či: či vlastněoder eigentlich

dcera: nevlastní dceradie Stieftochter

dítě: nevlastní dítědas Stiefkind

nevlastní: nevlastní rodičedie Stiefeltern

nevlastní: nevlastní matkadie Stiefmutter

sestra: nevlastní sestradie Stiefschwester

smysl: ve vlastním/přeneseném smysluim eigentlichen/übertragenen Sinn(e)

syn: nevlastní synder Stiefsohn

bratr: vlastní/nevlastní bratrleiblicher Bruder/der Stiefbruder

donést: donést si vlastní náčinísich eigenes Werkzeug mitbringen

iniciativa: z vlastní iniciativyaus eigener Initiative

likvidní: vlastnit likvidní akcieliquide Aktien besitzen

majetek: spravovat/vlastnit majetekein Vermögen verwalten/besitzen

matka: vlastní/svobodná/nastávající matkaeigene/alleinerziehende/werdende Mutter

mít: mít vlastní byteine eigene Wohnung besitzen

nebezpečí: na vlastní nebezpečíauf eigene Gefahr

odpovědnost: dělat co na vlastní odpovědnostetw. auf eigene Verantwortung machen

otec: nevlastní/adoptivní otecder Stiefvater/Adoptivvater

ožebračit: ožebračit vlastní rodinueigene Familie ruinieren

podusit: podusit maso ve vlastní šťávěFleisch im eigenen Saft anschmoren

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln

přesvědčit se: přesvědčit se o čem na vlastní očisich von etw. mit eigenen Augen überzeugen

přičinění: vlastním přičiněnímaus eigener Kraft

půle: hrát na vlastní půli hřištěin der eigenen Spielhälfte spielen

režie: ve vlastní režiiauf eigene Kosten

rodič: nevlastní rodičedie Stiefeltern

rozhodnout: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden

ruka: podepsat se vlastní rukoumit eigener Hand unterschreiben

řada: čistka ve vlastních řadáchSäuberung in den eigenen Reihen

slovo: vylíčit co vlastními slovyetw. mit eigenen Worten schildern

společně: společně vlastnit cogemeinsam besitzen etw.

úsudek: nemít vlastní úsudekkein eigenes Urteil haben

utvořit: utvořit si vlastní názorsich seine eigene Meinung bilden

vlastnit: vlastnit dům/autoein Haus/Auto besitzen

vlastnit: Vlastníte zbraň?Besitzen Sie eine Waffe?

zkušenost: znát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennen

cesta: jít každý svou vlastní cestouseine eigenen Wege gehen

náklad: koupit co na vlastní nákladyetw. auf eigene Kosten kaufen

noha: postavit se na vlastní nohysich auf eigene Füße stellen

pán: být svým vlastním pánemsein eigener Herr sein

pěst: udělat co na vlastní pěstetw. auf eigene Faust tun

postavit se: postavit se na vlastní nohysich auf eigene Füße stellen

práh: Každý ať si nejprve zamete před vlastním prahem.Jeder kehre vor seiner Tür.

síť: chytit se do vlastní sítěsich im eigenen Netz verstricken

ucho: slyšet co na vlastní ušietw. mit eigenen Ohren hören

zamést: zamést si před vlastním prahemvor eigener Tür kehren

Initiative: aus eigener Initiativez vlastní iniciativy

unter: unter Gefahr für das eigene Lebenv ohrožení vlastního života

Vater: j-s leiblicher Vaterčí vlastní otec

Achse: sich um (seine) eigene Achse drehenotáčet se kolem (své) vlastní osy

Antrieb: etw. aus eigenem Antrieb tunudělat co z vlastního popudu

Bedarf: für den eigenen Bedarfpro vlastní potřebu

besitzen: ein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzenvlastnit dům/pozemek/akcie

Courage: Angst vor der eigenen Courage kriegenzaleknout se vlastní odvahy

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

Eigenbau: in Eigenbausvépomocí, vlastními silami