Hlavní obsah

pravý

Přídavné jméno

  1. (na pravé straně) recht, rechtsseitigpravá rukadie rechte Handpravidlo pravé rukydie Regel der rechten Hand
  2. (pravicový) recht, rechtsorientiert, rechts stehend
  3. (jaký má být, opravdový) echt, wahr, originalpravá láskaechte Liebepravé zlatoechtes Gold
  4. (jedině správný, náležitý) richtig, rechtpřijít v pravý časzur richtigen Zeit kommen
  5. (jaký opravdu je, skutečný) wahr, wirklich, recht
  6. (úhel) recht

Vyskytuje se v

kůže: pravá kůžeechtes Leder

okamžik: přijít v pravý okamžikim richtigen Augenblick kommen

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkel

vanilka: bot. vanilka pravádie Echte Vanille

z, ze: z pravé stranyvon der rechten Seite

guláš: pravý maďarský gulášechtes ungarisches Gulasch

kavalír: pravý kavalírein richtiger Kavalier

myš: pravé tlačítko myšidie rechte Maustaste

nakročit: nakročit pravou nohourechtes Bein vorstellen

nepravý: nepravý šperkein unechter Schmuck

obránce: pravý obráncerechter Verteidiger

ochromit: Mrtvice mu ochromila pravou polovinu těla.Er wurde durch einen Schlaganfall rechtsseitig gelähmt.

opak: Pravý opak je pravdou.Ganz im Gegenteil.

paže: pravá/levá pažerechter/linker Arm

perla: pravé/falešné perlyechte/künstliche Perlen

pravá: vykročit pravoueinen guten Start haben

prs: pravý/levý prsdie rechte/linke Brust

přednožit: přednožit pravou nohurechtes Bein vorstrecken

strana: na pravé straněauf der rechten Seite

tlačítko: pravé tlačítko myširechte Maustaste

kápnout: kápnout na to pravéden Nagel auf den Kopf treffen

míra: uvést co na pravou míruetw. ins rechte Gleis bringen

místo: mít srdce na pravém místědas Herz am rechten Fleck haben

srdce: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

věc: nazývat věci pravými jménydas Kind beim rechten Namen nennen

víra: obrátit koho na pravou víruj-n zum richtigen Glauben bekehren

vykročit: vykročit pravou nohoueinen guten Start haben

vzít: vzít co za pravý konecetw. am richtigen Ende anfassen

echt: nabízet pravého Picassaeinen echten Picasso anbieten

rechts: na pravé straně ulicerechts der Straße

Wort: v pravém slova smysluim wahrsten Sinne des Wortes

Zeit: přijít v pravou chvílizur rechten Zeit kommen

Arm: pravá/levá rukader rechte/linke Arm

Gegensatz: Ona je jejím pravým opakem.Sie ist genau der Gegensatz zu ihr.

gerade: Přichází zrovna v pravý čas.Er kommt gerade zur rechten Zeit.

Leder: bunda z pravé kůžeeine Jacke aus echtem Leder

Perle: pravé perlyechte Perlen

rechtsseitig: být ochrnutý na pravou stranurechtsseitig gelähmt sein

schlechthin: Van Gogh je ztělesněním umělce v pravém slova smyslu.Van Gogh verkörpert den Künstler schlechthin.

überwechseln: přejet z pravého do levého pruhuvon der rechten auf die linke Spur überwechseln

pravý: pravidlo pravé rukydie Regel der rechten Hand