Hlavní obsah

überwechseln

Vyskytuje se v

přejít: přejít na jiné témazu einem anderen Thema überwechseln

víra: přestoupit na jinou víruzu einem anderen Glauben überwechseln

überwechseln: přejet z pravého do levého pruhuvon der rechten auf die linke Spur überwechseln