Hlavní obsah

přejít

Dokonavé sloveso

  1. (přes řeku ap.) überqueren etw. Akk, hinübergehen etw. Akk, über etw. Akk, überschreiten etw. Akkpřejít (přes) cestudie Straße überquerentajně přejít hranicedie Grenze heimlich überschreiten
  2. (k nepříteli ap.) übergehen, überwechseln
  3. (změnit činnost ap.) übergehen, (über)wechseln zu etw.přejít z obrany do útokuvon der Verteidigung zum Angriff übergehenpřejít na jiné témazu einem anderen Thema überwechseln
  4. (projít kolem něčeho) vorbeigehen, vorübergehen an j-m/etw.
  5. (letmo vykonat) übergehen
  6. (nechat bez povšimnutí) übergehen, hinweggehen über etw. Akk
  7. (minout, přestat) vergehen, hinweggehen
  8. (přestat být pociťován) vergehen, aufhören, vorbei sein

Vyskytuje se v

kolem: Přešel kolem nás.Er ging an uns vorbei.

přes, přese: přejít přes mostdie Brücke überqueren

téma: přejít na jiné témazu einem anderen Thema übergehen

ulice: přejít ulici na červenoubei Rot über die Straße gehen

langsam: pomalu a obezřetně přejít přes cestulangsam und vorsichtig die Straße überqueren

queren: Děti přešly cestu.Die Kinder querten die Straße.

Stillschweigen: přejít co mlčenímetw. mit Stillschweigen übergehen

übergehen: přejít k programu jednánízur Tagesordnung übergehen

přejít: přejít (přes) cestudie Straße überqueren