Hlavní obsah

opustit

Dokonavé sloveso

  1. (přítele ap.) verlassenopustit přítele v neštěstíden Freund im Unglück verlassen
  2. (vzdálit se odněkud) verlassen
  3. (funkci, práci ap.) verlassen

Vyskytuje se v

potají: potají opustit zemidas Land heimlich verlassen

pro: opustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassen

spěšně: spěšně opustit městodie Stadt eilig verlassen

hnízdo: opustit hnízdodas Nest verlassen

Bord: an/von Bord gehenvstoupit na/opustit palubu

Nest: das Nest verlassenopustit hnízdo

verlassen: die Heimat verlassenopustit vlast