Hlavní obsah

verlassen

Slovesoverlässt, ie, a

  1. sich verlassen auf j-n/etw. spolehnout se na koho/coAuf ihn kann ich mich hundertprozentig verlassen.Na něj se mohu stoprocentně spolehnout.hovor. Verlass dich drauf!Na to můžeš vzít jed!
  2. etw. Akk opustit co, odejít z čehodie Heimat verlassenopustit vlastEr hat das Haus um 5 Uhr verlassen.Odešel z domu v pět hodin.Verlassen Sie sofort meine Wohnung!Okamžitě odejděte z mého bytu!
  3. j-n opustit koho, odloučit se od koho

Vyskytuje se v

Ratte: Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.Krysy opouštějí potápějící se loď.

Verlass: auf j-n/etw. ist Verlassna koho/co je spolehnutí

eingehen: Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt.Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.

Glück: Den Bruder verlässt das Glück.Bratra opouští štěstí.

können: Du kannst dich auf mich verlassen.Můžeš se na mě spolehnout.

Nest: das Nest verlassenopustit hnízdo