Hlavní obsah

nachlassen

Slovesolässt nach, ie, a

  1. povolovat, ustávat, ochabovat bolest ap.Der Regen lässt nach.Déšť ustává.
  2. etw. Akk upustit od čeho od trestu, prominout co závazek
  3. uvolnit, povolit opratě ap.

Vyskytuje se v

polevit: Der Schmerz hat nachgelassen.Bolest polevila.

slevit: dem Großabnehmer 10% vom Preis nachlassenslevit velkoodběrateli 10% z ceny

cena: vom Preis nachlassenslevit z ceny