Hlavní obsah

verlassen

Slovesoverlässt, ie, a

  1. sich verlassen auf j-n/etw. spolehnout se na koho/coAuf ihn kann ich mich hundertprozentig verlassen.Na něj se mohu stoprocentně spolehnout.hovor. Verlass dich drauf!Na to můžeš vzít jed!
  2. etw. Akk opustit co, odejít z čehodie Heimat verlassenopustit vlastEr hat das Haus um 5 Uhr verlassen.Odešel z domu v pět hodin.Verlassen Sie sofort meine Wohnung!Okamžitě odejděte z mého bytu!
  3. j-n opustit koho, odloučit se od koho

Vyskytuje se v

Ratte: Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.Krysy opouštějí potápějící se loď.

Verlass: auf j-n/etw. ist Verlassna koho/co je spolehnutí

eingehen: Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt.Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.

Glück: Den Bruder verlässt das Glück.Bratra opouští štěstí.

können: Du kannst dich auf mich verlassen.Můžeš se na mě spolehnout.

Nest: das Nest verlassenopustit hnízdo

intuice: spoléhat na svou intuicisich auf seine Intuition verlassen

odběhnout: odběhnout si na chvíli z kanceláředas Büro kurz verlassen

odejít: odejít od mužeden Mann verlassen

opustit: opustit přítele v neštěstíden Freund im Unglück verlassen

pevně: pevně spoléhat na koho/cosich auf j-n/etw. fest verlassen

potají: potají opustit zemidas Land heimlich verlassen

pro: opustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassen

rvát: přen. Pohled na opuštěné děti mi rve srdce.Der Anblick der verlassenen Kinder zerreißt mir das Herz.

spěšně: spěšně opustit městodie Stadt eilig verlassen

spoléhat (se): Spoléhám na náhodu.Ich verlasse mich auf den Zufall.

spolehnout (se): Dá se na něj spolehnout?Kann man sich auf ihn verlassen?

spolehnutí: Není na ni spolehnutí.Es ist kein Verlass auf sie.

studium: odejít ze studiídas Studium verlassen

hnízdo: opustit hnízdodas Nest verlassen