Hlavní obsah

verlassen

Slovesoverlässt, ie, a

  1. sich verlassen auf j-n/etw. spolehnout se na koho/coAuf ihn kann ich mich hundertprozentig verlassen.Na něj se mohu stoprocentně spolehnout.hovor. Verlass dich drauf!Na to můžeš vzít jed!
  2. etw. Akk opustit co, odejít z čehodie Heimat verlassenopustit vlastEr hat das Haus um 5 Uhr verlassen.Odešel z domu v pět hodin.Verlassen Sie sofort meine Wohnung!Okamžitě odejděte z mého bytu!
  3. j-n opustit koho, odloučit se od koho

Vyskytuje se v

Verlass: auf j-n/etw. ist Verlassna koho/co je spolehnutí

verlassen: sich verlassenauf j-n/etw. spolehnout se na koho/co

eingehen: Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt.Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.

Glück: Den Bruder verlässt das Glück.Bratra opouští štěstí.

können: Du kannst dich auf mich verlassen.Můžeš se na mě spolehnout.

Nest: das Nest verlassenopustit hnízdo

intuice: sich auf seine Intuition verlassenspoléhat na svou intuici

odběhnout: das Büro kurz verlassenodběhnout si na chvíli z kanceláře

odejít: den Mann verlassenodejít od muže

opustit: den Freund im Unglück verlassenopustit přítele v neštěstí

pevně: sich auf j-n/etw. fest verlassenpevně spoléhat na koho/co

potají: das Land heimlich verlassenpotají opustit zemi

pro: seine Frau wegen einer anderen verlassenopustit ženu pro jinou

rvát: Der Anblick der verlassenen Kinder zerreißt mir das Herz.přen. Pohled na opuštěné děti mi rve srdce.

spěšně: die Stadt eilig verlassenspěšně opustit město

spoléhat (se): Ich verlasse mich auf den Zufall.Spoléhám na náhodu.

spolehnout (se): Kann man sich auf ihn verlassen?Dá se na něj spolehnout?

spolehnutí: Es ist kein Verlass auf sie.Není na ni spolehnutí.

studium: das Studium verlassenodejít ze studií

hnízdo: das Nest verlassenopustit hnízdo

Ratte: Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.Krysy opouštějí potápějící se loď.