Hlavní obsah

auslassen

Vyskytuje se v

Ärger: den Ärger an j-m auslassenvylít si (svou) zlost na kom

hněv: seinen Zorn an j-m auslassenvylít si na kom hněv

řádek: eine Zeile auslassenvynechat řádek

škvařit: Talg auslassenškvařit lůj

vybíjet: Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.

vybít: an j-m seine Wut auslassenvybít si vztek na kom

vztek: seinen Zorn an j-m auslassenvylít si na kom vztek

zchladit se: seine Wut an j-m auslassenzchladit se na kom

auslassen: ein Wort beim Schreiben auslassenvynechat při psaní slovo