Hlavní obsah

řádek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (písmen v textu) die Zeiletitulní řádekdie Titelzeile
  2. (prostor pro psaní) die Zeilevynechat řádekeine Zeile auslassensoučtový řádekdie Summenzeile
  3. (řada) die Reihe, die Zeileřádek domůeine Reihe/Zeile Häuser
  4. (na poli) die Reihesázet brambory do řádkůdie Kartoffeln in Reihen legen
  5. řádka hovor.(neurčité množství) die Reihe

Vyskytuje se v

adresní: výp. adresní řádekdie Adresszeile

jet: jet prstem po řádcích v knizemit dem Finger über die Zeilen im Buch fahren

odklepat: výp. odklepnout řádek entremdie Zeile mit Enter bestätigen

poplést se: Popletly se mi řádky.Die Zeilen sind mir durcheinandergeraten.

zalomení: zalomení řádkuder Zeilenumbruch

vyčíst: vyčíst co mezi řádkyetw. Akk zwischen den Zeilen lesen

anfügen: einem Brief einige Zeilen anfügenpřipojit k dopisu pár řádek

darüber: Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.

verschwimmen: Die Zeilen verschwammen mir vor den Augen.Řádky mi splývaly před očima.

Zeile: fünfte Zeile von obenpátý řádek shora

Zeile: zwei Zeilen Zwischenraumdva řádky mezera