Hlavní obsah

linie

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (čára) die Linie, der Strichkreslit rovné liniegerade Linien zeichnen
  2. (hraniční, bitevní ap.) die Linielinie příměřídie Linie des Waffenstillstandsbitevní/pevnostní/obranná liniedie Gefechtlinie/Festungslinie/Schutzliniehraniční liniedie Grenzlinie
  3. (rys, obrys) die Linienaznačit co v hlavních liniíchetw. in den Hauptlinien andeutenštíhlá liniedie schlanke Liniedávat si pozor na liniiauf die Linie achten
  4. (směr, ráz) die Linie, der Kurs, die Richtungpolitická/stranická liniedie politische Linie/der Parteikurs

Vyskytuje se v

bitevní: bitevní liniedie Kampflinie, die Gefechtslinie

plný: durchgezogene Liniedopr. plná čára

řada: in erster Reihe/Liniev první řadě především

záměrný: záměrná liniedie Visierlinie

čára: waagerechte/senkrechte Linievodorovná/svislá čára

čárkovaný: gestrichelte Liniečárkovaná čára

kolmo: eine Linie senkrecht zur Ebene ziehennarýsovat přímku kolmo k rovině

kolmý: eine senkrechte Linie anzeichnennačrtnout kolmou přímku

křivka: die anmutige Linie ihres Körpersladná křivka jejího těla

linka: die Linien im Heftlinky v sešitě

přeletět: Der Ball ist zu weit über die Linie geflogen.Míč přeletěl čáru.

přímý: gerade Straße/Liniepřímá ulice/čára

vyniknout: Die rote Linie hob sich vom grauen Hintergrund ab.Červená linka vynikla na šedém pozadí.

vymřít: in der männlichen Linie aussterbenvymřít po meči

Linie: eine Linie zeichnenrýsovat přímku

ziehen: eine Linie ziehennakreslit přímku

linie: hraniční liniedie Grenzlinie

erst(er,e,es): in erster Liniev první řadě