Hlavní obsah

větev

Vyskytuje se v

zalomit: zahrad., vin. zalomit věteveinen Ast knicken

holý: holé stromy/větvenackte Bäume/Äste

maskovat: maskovat jámu větvemidie Grube mit Ästen tarnen

odlomit: odlomit větev od stromuden Ast vom Baum abbrechen

pohupovat se: Opice se pohupovala na větvi.Der Affe baumelte am Ast.

polekat: Chrastění větví ho polekalo.Das Knistern der Äste hat ihn erschreckt.

prasknout: Větev pod jeho vahou praskla.Der Ast brach unter seinem Gewicht.

ulámat: ulámat suché větvetrockene Äste abbrechen

větvit se: Koruna se bohatě větví.Die Baumkrone verzweigt sich reich.

vyřezat: vyřezat ze stromu suché větvedürre Äste vom Baum absägen

zamotat se: Provázek od draka se zamotal ve větvích.Die Drachenschnur verwickelte sich in den Zweigen.

zlámaný: zlámaná větevgebrochener Ast

zlámat: Vítr zlámal větve stromů.Der Wind brach die Baumäste.

zlomit se: Větev se v silném větru zlomila.Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.

řezat: řezat si pod sebou větevden Ast absägen, auf dem man sitzt

abschlagen: Äste vom Baum abschlagenosekat větve ze stromu

senken: Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.