Hlavní obsah

tah

Vyskytuje se v

prozřetelný: prozřetelný taheine vorsorgliche Tat

erst(er,e,es): být první na tahu při hře v šachy ap.den ersten Zug haben

Zug: silný tah dolůein starker Zug nach unten

tah: tah štětcemder Pinselstrich