Hlavní obsah

tah

Vyskytuje se v

prozřetelný: prozřetelný taheine vorsorgliche Tat

erst(er,e,es): den ersten Zug habenbýt první na tahu při hře v šachy ap.

Zug: ein starker Zug nach untensilný tah dolů