Hlavní obsah

krok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb nohou) der Schrittna každém krokuauf Schritt und Trittkrok do neznámaein Schritt ins Dunkel
  2. (způsob chůze) der Schritt, der Tritt, der Gangpochodový/taneční krokder Marschschritt/Tanzschritt
  3. (chůze koně) der Schritt
  4. (tempo) der Schrittzpomalit krokden Schritt verlangsamen
  5. (čin, akce) der Schrittpodnikat další krokyweitere Schritte unternehmen

Vyskytuje se v

zpět: krok zpětder Rückschritt

doznít: Kroky pomalu dozněly.Die Schritte sind langsam verhallt.

krokem: jet krokem(im) Schritt fahren

opilý: opilý smích/krokbetrunkenes Lachen/betrunkener Schritt

popojít: popojít o krok vpředeinen Schritt vorwärts gehen

předstoupit: předstoupit několik krokůeinige Schritte vortreten

rozléhat se: Vzdálené kroky se rozléhaly chodbou.Ferne Schritte hallten im Flur.

utichnout: Kroky utichly v dálce.Die Schritte verstummten in der Ferne.

zvolnit: zvolnit krokden Schritt verlangsamen

doba: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

držet: držet krok s kýmmit j-m Schritt halten

beschleunigen: zrychlit krok/tempoden Schritt/das Tempo beschleunigen

Mode: držet krok s módoujede Mode mitmachen

vor: udělat (jeden) krok vpředeinen Schritt vor machen

eilig: chvatné krokyeilige Schritte

Schritt: udělat krok vpředeinen Schritt nach vorn machen

überwachen: střežit na každém kroku kohoj-n auf Schritt und Tritt überwachen

treu: držet hubu a kroktreu und brav sein

krok: na každém krokuauf Schritt und Tritt