Hlavní obsah

krok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb nohou) der Schrittna každém krokuauf Schritt und Trittkrok do neznámaein Schritt ins Dunkel
  2. (způsob chůze) der Schritt, der Tritt, der Gangpochodový/taneční krokder Marschschritt/Tanzschritt
  3. (chůze koně) der Schritt
  4. (tempo) der Schrittzpomalit krokden Schritt verlangsamen
  5. (čin, akce) der Schrittpodnikat další krokyweitere Schritte unternehmen

Vyskytuje se v

zpět: krok zpětder Rückschritt

doznít: Kroky pomalu dozněly.Die Schritte sind langsam verhallt.

krokem: jet krokem(im) Schritt fahren

opilý: opilý smích/krokbetrunkenes Lachen/betrunkener Schritt

popojít: popojít o krok vpředeinen Schritt vorwärts gehen

předstoupit: předstoupit několik krokůeinige Schritte vortreten

rozléhat se: Vzdálené kroky se rozléhaly chodbou.Ferne Schritte hallten im Flur.

utichnout: Kroky utichly v dálce.Die Schritte verstummten in der Ferne.

zvolnit: zvolnit krokden Schritt verlangsamen

doba: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

držet: držet krok s kýmmit j-m Schritt halten

beschleunigen: den Schritt/das Tempo beschleunigenzrychlit krok/tempo

Mode: jede Mode mitmachendržet krok s módou

vor: einen Schritt vor machenudělat (jeden) krok vpřed

eilig: eilige Schrittechvatné kroky

Schritt: einen Schritt nach vorn machenudělat krok vpřed

Schritt: den Schritt beschleunigenzrychlit krok

Schritt: Schritte gegen j-n/etw. unternehmenpodniknout kroky proti komu/čemu

überwachen: j-n auf Schritt und Tritt überwachenstřežit na každém kroku koho

treu: treu und brav seindržet hubu a krok