Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) die Zeitod té dobyseit der Zeit, seitdemv nejkratší možné doběin kürzester Zeitv současné dobězurzeit
  2. (časový úsek) die Zeit, die Dauerve stanovenou dobuzur festgesetzten Zeitposlední dobouin der letzten Zeitv každou roční dobuin jeder Jahreszeitpracovní dobadie Arbeitszeitdoba žnídie Erntezeit
  3. (historické období) die Zeit, die Ära, die Epochegeol. doba kamennádie Steinzeit
  4. (jednotka taktu) die Zählzeit

Vyskytuje se v

meziledový: das Interglazial, die Interglazialzeit, die Zwischeneiszeitdoba meziledová

bronzový: die Bronzezeitarcheol. doba bronzová

denní: die Tageszeitdenní doba

inkubační: die Inkubationszeitinkubační doba

jízdní: die Fahrzeitjízdní doba

kamenný: die Steinzeitarcheol. doba kamenná

ledový: die Eiszeitgeol. doba ledová

měděný: die Kupferzeithist. doba měděná

nynější: die Jetztzeitnynější doba

odstřel: die Jagdsaison, die Jagdzeitdoba odstřelu

poslední: in der letzten Zeitposlední dobou

postní: die Fastenzeitpostní doba

poválečný: die Nachkriegszeitpoválečná doba

pracovní: die Arbeitszeit/Arbeitsstundenpracovní doba/hodiny

prodejní: die Verkaufszeitprodejní doba

provozní: die Betriebszeitprovozní doba

příliv: die Flutzeitdoba přílivu

přístupový: die Zugriffszeitvýp. přístupová doba

římský: Römische Zeithist. doba římská

smlouva: der Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertragpracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou

současný: in der Gegenwartv současné době

starší: die Altsteinzeitarcheol. starší doba kamenná

určitý: befristetes Arbeitsverhältnispracovní poměr na dobu určitou

úřední: die Öffnungszeitenúřední doba

výdejní: die Ausgabezeitvýdejní doba

výpůjční: die Ausleihzeitvýpůjční doba

vysílací: die Sendestunde/Sendezeitvysílací hodina/doba

výuční: die Lehrzeitvýuční doba

vznik: die Entstehungszeitdoba vzniku

zápůjční: die Leihfristzápůjční doba

záruční: die Garantiefristzáruční doba

zkušební: die Probezeitzkušební doba nového zaměstnance

železný: die Eisenzeitarcheol. doba železná

blízký: in der nächsten Zeitv nejbližší době

dávný: seit ewigen Zeitenod dávných dob

délka: die Dauer der Arbeitszeitdélka pracovní doby

dnešní: in der heutigen Zeitv dnešní době

dohledný: in absehbarer Zeitv dohledné době

dřívější: in früheren Zeitenv dřívějších dobách

chaotický: die chaotische Zeitchaotická doba

inkriminovaný: Wo warst du während der Tatzeit?Kde jsi byl v inkriminovanou dobu?

kolega: der Studienkollege/Kommilitonekolega z dob studií

minulý: längst vergangene Zeitendoby dávno minulé

nahánět: Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.hovor. Naháním ho už nějakou dobu.

náš, naše: in unserer Zeitv naší době

naučení: die zur Aneignung des Textes notwendige Zeitdoba potřebná k naučení textu

nedávný: bis vor kurzer Zeitdo nedávné doby

nějaký: Es dauerte einige Zeit.Trvalo to nějakou dobu.

neklidný: unruhige Zeitneklidná doba

nevhodný: zu unpassender Zeit kommenpřijít v nevhodnou dobu

obvyklý: zur gewohnten Zeit essenjíst v obvyklou dobu

otevírací: die Öffnungszeitotvírací doba

pokročit: Die Zeit ist vorgeschritten.Doba pokročila.

porevoluční: in der Nachrevolutionszeitv porevoluční době

přesun: die Verschiebung der Arbeitszeitpřesun pracovní doby

reformační: die Reformationsliteratur/die Reformationszeitreformační literatura/doba

rekonvalescence: sich in der Rekonvaleszenzzeit schonenšetřit se v době rekonvalescence

vhodný: eine für das Gespräch günstige Zeitvhodná doba pro rozhovor

zavírací: nach Ladenschlusspo zavírací době

krok: mit der Zeit Schritt haltendržet krok s dobou

gewöhnlich: zur gewöhnlichen Zeit kommenpřijít v obvyklou dobu

hier: von hier anod této doby

Zeit: zu jeder Zeitv každou dobu

zu: zu jeder Zeitv každou dobu, vždy

absehbar: in absehbarer Zeitv dohledné době

Arbeitszeit: feste/gleitende Arbeitszeitpevná/pružná pracovní doba

Dauer: auf/für unbestimmte Dauerna dobu neurčitou

etlich(er,e,es): Ich brauche dafür noch etliche Zeit.Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

Feierabend: Nach Feierabend gehe ich einkaufen.Po skončení pracovní doby chodím nakoupit.

letzt(er,e,es): In der letzten Zeit bin ich sehr müde.Poslední dobou jsem velmi unavená.

tun: Er hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.

ungelegen: zu ungelegener Stundev nevhodný čas, v nevhodnou dobu

wandeln: Die Zeit hat sich gewandelt.Doba se změnila.

doba: seit der Zeit, seitdemod té doby