Hlavní obsah

nynější

Vyskytuje se v

Arbeitgeber: mein jetziger Arbeitgebermůj nynější zaměstnavatel

erarbeiten: Ich habe mir meine jetzige Stellung allein erarbeitet.Svého nynějšího postavení jsem se dopracovala sama.

Stand: der jetzige Stand der Forschungnynější stav výzkumu

nynější: die Jetztzeitnynější doba