Hlavní obsah

současný

Vyskytuje se v

doba: v současné dobězurzeit

Anbetracht: s ohledem na současnou situaciin Anbetracht der gegenwärtigen Situation

empfehlen: Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.

současný: v současné doběin der Gegenwart