Hlavní obsah

současně

Vyskytuje se v

doba: v současné dobězurzeit

současný: v současné doběin der Gegenwart

Anbetracht: s ohledem na současnou situaciin Anbetracht der gegenwärtigen Situation

empfehlen: Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.

synchron: co sepnout současněetw. synchron schalten

současně: Povstali současně.Sie erhoben sich gleichzeitig.