Hlavní obsah

společně

Vyskytuje se v

dělitel: největší společný dělitelgrößter gemeinsamer Teiler

společný: mat. společný jmenovatelder Hauptnenner

jmenovatel: sčítat zlomky se společným jmenovatelemgleichnamige Brüche addieren

pohovořit (si): pohovořit si s partnerem o společné budoucnostisich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhalten

společný: bydlet ve společné domácnostiin einem gemeinsamen Haushalt wohnen

jazyk: mluvit společným jazykemdie gleiche Sprache sprechen

Arbeit: die Arbeit an einem gemeinsamen Projektpráce na společném projektu

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

miteinander: Wir gehen nach Hause miteinander.Chodíme domů společně.

Nenner: Brüche auf einen Nenner bringenpřevést zlomky na společného jmenovatele