Hlavní obsah

jazyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (orgán) die Zungevypláznout na koho jazykj-m die Zunge herausstreckenzapadnutí jazykaZurückfallen der Zunge
  2. (co tvarem připomíná jazyk) die Zunge(u boty též) die Laschegeol. ledovcový jazykdie Gletscherzunge
  3. (soustava znaků k vyjadřování a sdělování) die Sprachemateřský/úřední jazykdie Muttersprache/Amtsspracheling. zdrojový jazyk překladudie Ausgangssprachecizí jazykdie Fremdspracheučitel jazykůder Sprachlehrer
  4. (dílčí útvar jazyka) die Sprache

Vyskytuje se v

biblický: die Bibelsprachebiblický jazyk

hovorový: die Umgangsspracheling. hovorový jazyk

klasický: klassische Sprachenklasické jazyky

konfrontace: die Sprachenkonfrontationkonfrontace jazyků

ledovcový: die Gletscherzungeledovcový jazyk

mateřský: die Muttersprachemateřský jazyk

menšinový: die Minderheitensprachemenšinový jazyk

nadání: die Sprachbegabungnadání na jazyky

povelový: die Kommandosprachevýp. povelový jazyk

programovací: die Programmierspracheprogramovací jazyk

původní: die Ursprachepůvodní jazyk

rodný: die Mutterspracherodný jazyk

romský: das Romanesromský jazyk

strojový: die Maschinensprachestrojový jazyk

talent: das Sprachtalenttalent na jazyky

výuka: der Sprachenunterrichtvýuka jazyků

znakový: die Zeichenspracheznakový jazyk

znalost: die Sprachkenntnisseznalost cizích jazyků

cizí: Fremdsprachen lernenučit se cizí jazyky

kmen: die Sprache/Sitten des Stammesjazyk/zvyky kmene

komolit: die fremde Sprache radebrechenkomolit cizí jazyk

lidový: die Volkssprachelidový jazyk

mlasknout: mit der Zunge schnalzenmlasknout jazykem

novinářský: die Zeitungssprachenovinářský jazyk

očistit: die Sprache von Fremdwörtern säubernočistit jazyk od cizích slov

pasivně: eine Fremdsprache passiv könnenpasivně znát cizí jazyk

potažený: (weiß) belegte Zunge(bíle) potažený jazyk

povlak: ein weißer Zungenbelagbílý povlak na jazyku

příbuzný: verwandte Sprachenpříbuzné jazyky

rozplývat se: Der Bonbon zergeht ihr auf der Zunge.Bonbón se jí rozplývá na jazyku.

vstřebat: die neue Sprache in sich aufsaugenvstřebat nový jazyk

vypláznout: j-m die Zunge herausstreckenvypláznout na koho jazyk

zlý: Böse Zungen behaupten...Zlé jazyky tvrdí...

znát: Fremdsprachen kennenznát cizí jazyky

držet: seine Zunge im Zaum haltendržet jazyk za zuby

mít: etw. auf der Zunge habenmít co na jazyku

mrštný: eine flinke Zunge habenmít mrštný jazyk

rozvázat: j-m die Zunge lösenrozvázat komu jazyk

srdce: Das Herz auf der Zunge tragen.Co na srdci, to na jazyku.

šlapat: mit der Zunge anstoßenšlapat si na jazyk

zub: seine Zunge im Zaum haltendržet jazyk za zuby

Zunge: eine belegte Zunge habenmít povlak na jazyku

babylonisch: babylonische Sprachverwirrungbabylonské zmatení jazyků

Deutsch: einen Lehrstuhl für Deutsch leitenvést katedru německého jazyka

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.

Speichel: Der Speichel läuft ihm im Mund zusammen.Sliny se mu sbíhají na jazyku.

Sprache: die geschriebene/gesprochene Sprachepsaný/mluvený jazyk

verständigen: sich in einer Fremdsprache verständigendorozumívat se cizím jazykem

jazyk: die Gletscherzungegeol. ledovcový jazyk