Hlavní obsah

cizí

Přídavné jméno

  1. (nevlastní) Fremd-, fremd
  2. (zahraniční, z jiného prostředí) fremd, Fremd-procestovat cizí městafremde Städte bereisenučit se cizí jazykyFremdsprachen lernencizí slovodas Fremdwort
  3. (neznámý, nepovědomý) fremdJsem tu cizí.Ich bin hier fremd.nedůvěřovat cizímden Fremden misstrauen

Vyskytuje se v

jazyk: cizí jazykdie Fremdsprache

řeč: cizí řečdie Fremdsprache

těleso: med. cizí těleso v okuein Fremdkörper im Auge

znalost: znalost cizích jazykůdie Sprachkenntnisse

hemžit se: Text se hemží cizími slovy.Der Text wimmelt von Fremdwörtern.

imitace: imitace cizího vzorudie Nachahmung eines fremden Vorbilds

komolit: komolit cizí jazykdie fremde Sprache radebrechen

mluvit: mluvit s cizím přízvukemmit fremdem Akzent sprechen

očistit: očistit jazyk od cizích slovdie Sprache von Fremdwörtern säubern

pasivně: pasivně znát cizí jazykeine Fremdsprache passiv können

podstrčit: Podstrčili jí cizí dítě.Ihr wurde ein fremdes Kind unterschoben.

útrata: žít na cizí útratyauf fremde Kosten leben

vletět: vletět do cizího vzdušného prostoruin fremden Luftraum einfliegen

vmíchat: vmíchat do projevu spoustu cizích slovviele Fremdwörter in die Rede einfügen

zastávat: zastávat cizí názoryfremde Ansichten vertreten

zatoulat se: zatoulat se na cizí loukusich auf eine fremde Wiese verirren

zavrčet: Pes zavrčel na cizího člověka.Der Hund knurrte den fremden Menschen an.

znát: znát cizí jazykyFremdsprachen kennen

záležitost: plést se do cizích záležitostísich in fremde Angelegenheiten (ein)mischen

Einbruch: der Einbruch in ein fremdes Landvpád do cizí země

einfliegen: Der Jumbojet ist in fremden Luftraum eingeflogen.Jumbo jet vlétl do cizího vzdušného prostoru.

fernliegen: Es lag ihr fern, ihren Kollegen zu beleidigen.Bylo jí cizí pomlouvat svého kolegu.

Gebrauch: der Gebrauch der Fremdwörteružívání cizích slov

stolpern: über ein Fremdwort stolpernzadrhnout se u cizího slovíčka

verständigen: sich in einer Fremdsprache verständigendorozumívat se cizím jazykem