Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) die Spracheorgány řečidie Sprachorgane
  2. (způsob vyjadřování) die Sprache, die Sprechartvada řečidie Sprachstörung
  3. (jazyk) die Sprachemateřská řečdie Muttersprachecizí řečdie Fremdspracheznaková řečdie Zeichensprache
  4. (mluvení, rozhovor) die Redeskočit komu do řečij-m in die Rede fallenling. přímá/nepřímá řečdirekte/indirekte Redenenadělat moc řečínicht viele Reden machenTo nestojí za řeč!Das ist nicht der Rede wert!
  5. (projev) die Redezahajovací/závěrečná řečdie Eröffnungsrede/Schlussrede
  6. řeči hovor.(klepy) das Geredepřijít do řečíins Gerede kommen

Vyskytuje se v

centrum: das Sprachzentrumcentrum řeči

improvizovaný: die Stegreifredeimprovizovaná řeč

kultura: die Sprachkulturling. kultura řeči

nepřímý: indirekte Redeling. nepřímá řeč

oslavný: die Festrede/Feierredeoslavná řeč

pohřební: die Trauerredepohřební řeč

pochvalný: die Lobredepochvalná řeč

posunkový: die Zeichenspracheposunková řeč

proud: der Redestromproud řeči

přestávka: die Sprechpausepřestávka v řeči

přímý: direkte Redeling. přímá řeč

vstupní: die Antrittsredevstupní řeč

dát se: mit j-m ins Gespräch kommendát se do řeči s kým

divný: seltsame Reden führenvést divné řeči

duchaplný: ein sinniges Gesprächduchaplná řeč

hrdý: eine hochmütige Redehrdá řeč

chytrý: eine kluge Redechytrá řeč

jadrný: kernige Sprachejadrná řeč

jalový: leere/eitle Reden/Versprechenhanl. jalové řeči/sliby

končit: eine feierliche Rede schließenkončit slavnostní řeč

mravokárný: moralisierende Redenmravokárné řeči

můj, má, mé, moje: Ganz meine Meinung!ob. To je moje řeč.

nemastný: fade Redennemastné řeči

nudný: einer öden Rede zuhörenposlouchat nudnou řeč

obřadný: eine zeremonielle Rede haltenpronést obřadnou řeč

proklouznout: Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.

prošpikovat: seine Rede mit Zitaten spickenprošpikovat řeč citáty

rozhodný: in der Sprache entschlossen seinbýt rozhodný v řeči

rozumný: Mit ihm kann man kein vernünftiges Wort reden.Není s ním rozumná řeč.

silácký: große Reden schwingenvést silácké řeči

vést: sonderbare Reden führenhovor. vést řeči

vpadnout: j-m ins Wort fallenvpadnout komu do řeči

zestručnit: die Rede abkürzenzestručnit řeč

přijít: ins Gerede kommenpřijít do řečí

vskočit: Sie fiel ihm in die Rede/ins Wort.Vskočila mu do řeči.

feierlich: feierliche Rede haltenpronést slavnostní řeč

flammend: eine flammende Rede haltenmít plamennou řeč

abschneiden: j-m das Wort abschneidenskočit komu do řeči, přetrhnout komu nit

aufsässig: aufsässige Redenrebelantské řeči

bloß: Das sind bloße Redensarten!To jsou pouhé řeči!

Gabe: die Gabe der Rededar řeči

Gespräch: das Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový film

großspurig: großspurige Reden führenvést arogantní řeči

indirekt: indirekte Rede anwendenpoužít nepřímou řeč

Meinung: Ganz meine Meinung!Moje řeč!

Rede: eine feierliche Rede auf der Versammlung haltenpronést na shromáždění slavnostní řeč

Sprache: eine verständliche Sprachesrozumitelná řeč

Sprachfehler: einen Sprachfehler habenmít vadu řeči

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.

řeč: die Sprachorganeorgány řeči