Hlavní obsah

jazyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (orgán) die Zungevypláznout na koho jazykj-m die Zunge herausstreckenzapadnutí jazykaZurückfallen der Zunge
  2. (co tvarem připomíná jazyk) die Zunge(u boty též) die Laschegeol. ledovcový jazykdie Gletscherzunge
  3. (soustava znaků k vyjadřování a sdělování) die Sprachemateřský/úřední jazykdie Muttersprache/Amtsspracheling. zdrojový jazyk překladudie Ausgangssprachecizí jazykdie Fremdspracheučitel jazykůder Sprachlehrer
  4. (dílčí útvar jazyka) die Sprache

Vyskytuje se v

biblický: biblický jazykdie Bibelsprache

hovorový: ling. hovorový jazykdie Umgangssprache

klasický: klasické jazykyklassische Sprachen

konfrontace: konfrontace jazykůdie Sprachenkonfrontation

ledovcový: ledovcový jazykdie Gletscherzunge

mateřský: mateřský jazykdie Muttersprache

menšinový: menšinový jazykdie Minderheitensprache

nadání: nadání na jazykydie Sprachbegabung

povelový: výp. povelový jazykdie Kommandosprache

programovací: programovací jazykdie Programmiersprache

původní: původní jazykdie Ursprache

rodný: rodný jazykdie Muttersprache

romský: romský jazykdas Romanes

strojový: strojový jazykdie Maschinensprache

talent: talent na jazykydas Sprachtalent

výuka: výuka jazykůder Sprachenunterricht

znakový: znakový jazykdie Zeichensprache

znalost: znalost cizích jazykůdie Sprachkenntnisse

cizí: učit se cizí jazykyFremdsprachen lernen

kmen: jazyk/zvyky kmenedie Sprache/Sitten des Stammes

komolit: komolit cizí jazykdie fremde Sprache radebrechen

lidový: lidový jazykdie Volkssprache

mlasknout: mlasknout jazykemmit der Zunge schnalzen

novinářský: novinářský jazykdie Zeitungssprache

očistit: očistit jazyk od cizích slovdie Sprache von Fremdwörtern säubern

pasivně: pasivně znát cizí jazykeine Fremdsprache passiv können

potažený: (bíle) potažený jazyk(weiß) belegte Zunge

povlak: bílý povlak na jazykuein weißer Zungenbelag

příbuzný: příbuzné jazykyverwandte Sprachen

rozplývat se: Bonbón se jí rozplývá na jazyku.Der Bonbon zergeht ihr auf der Zunge.

vstřebat: vstřebat nový jazykdie neue Sprache in sich aufsaugen

vypláznout: vypláznout na koho jazykj-m die Zunge herausstrecken

zlý: Zlé jazyky tvrdí...Böse Zungen behaupten...

znát: znát cizí jazykyFremdsprachen kennen

držet: držet jazyk za zubyseine Zunge im Zaum halten

mít: mít co na jazykuetw. auf der Zunge haben

mrštný: mít mrštný jazykeine flinke Zunge haben

rozvázat: rozvázat komu jazykj-m die Zunge lösen

srdce: Co na srdci, to na jazyku.Das Herz auf der Zunge tragen.

šlapat: šlapat si na jazykmit der Zunge anstoßen

zub: držet jazyk za zubyseine Zunge im Zaum halten

Zunge: mít povlak na jazykueine belegte Zunge haben

babylonisch: babylonské zmatení jazykůbabylonische Sprachverwirrung

Deutsch: vést katedru německého jazykaeinen Lehrstuhl für Deutsch leiten

erlernbar: Tento jazyk se dá snadno naučit.Diese Sprache ist leicht erlernbar.

Speichel: Sliny se mu sbíhají na jazyku.Der Speichel läuft ihm im Mund zusammen.

Sprache: psaný/mluvený jazykdie geschriebene/gesprochene Sprache

verständigen: dorozumívat se cizím jazykemsich in einer Fremdsprache verständigen

jazyk: geol. ledovcový jazykdie Gletscherzunge

austragen: einen Streit unter j-m austragenvyřešit hádku mezi kým

nach: nach dem Streitpo hádce

pře: Streitet euch nicht!Nebuďte ve při!

hádka: ein Streit ums Geldhádka o peníze

několikrát: Sie haben sich mehrmals gestritten.Několikrát se pohádali.

přít se: um Kleinigkeiten streitenpřít se o drobnosti

rozhořet se: Der Streit ist wieder aufgeflammt.Boj se znovu rozhořel.

spor: Darüber ist nicht zu streiten., Darüber besteht kein Streit.O tom není sporu.

válčit: mit Behörden streitenválčit s úřady

vtáhnout: j-n in den Streit (hinein)ziehenvtáhnout koho hádky

zamotat se: sich in einen Streit verwickelnzamotat se do hádky

gusto: Über Geschmack lässt sich nicht streiten.Proti gustu žádný dišputát.