Hlavní obsah

držet

Nedokonavé sloveso

  1. (mít v ruce) haltendržet dítě za rukudas Kind an der Hand halten
  2. (rovnováhu ap.) haltendržet co v tajnostietw. geheim haltendržet rovnováhudie Balance halten
  3. (zabraňovat v pohybu) haltendržet děti domadie Kinder zu Hause halten
  4. (dodržovat) (ein)haltendržet dietuDiät halten
  5. (setrvávat beze změny) haltenHřebík drží ve zdi.Der Nagel hält in der Wand.
  6. (mít ve vlastnictví) halten, besitzen
  7. (rezervovat) haltendržet komu místoj-m den Platz halten
  8. (být zajedno) halten mit j-mdržet spoluzusammenhalten

Vyskytuje se v

huba: Halt die Klappe/das Maul!Drž hubu!

napětí: j-n in Atem haltendržet koho v napětí

nazpět: sich zurückhaltendržet se nazpět

dieta: Diät haltendržet dietu

držet se: sich am Geländer festhaltendržet se zábradlí

hlídka: die Wache halten/habendržet/mít hlídku

ochranný: über j-n die schützende Hand haltendržet nad kým ochrannou ruku

pevně: sich an etw. festhaltenpevně se držet čeho

předloha: sich an die Vorlage haltendržet se předlohy

přísný: strenge Diät haltendržet přísnou dietu

stranou: sich abseits haltendržet se stranou

tempo: das Tempo haltendržet tempo

zábradlí: sich am Geländer (fest)haltendržet se zábradlí

zkrátka: das Pferd kurzhaltendržet koně zkrátka

doba: mit der Zeit Schritt haltendržet krok s dobou

jazyk: seine Zunge im Zaum haltendržet jazyk na uzdě

klíště: an j-m wie eine Zecke hängendržet se koho jako klíště

krok: mit der Zeit Schritt haltendržet krok s dobou

palec: j-m den Daumen haltendržet komu palec

přibitý: niet- und nagelfest seindržet jako přibitý

přikovaný: niet- und nagelfest seindržet jako přikovaný

pusa: den Mund haltendržet pusu

šach: j-n in Schach haltendržet koho v šachu

tělo: sich j-n vom Leib(e) haltendržet (si) koho od těla

země: auf der Erde bleibendržet se při zemi

zobák: den Schnabel haltendržet zobák

zub: seine Zunge im Zaum haltendržet jazyk za zuby

gegen: das Gläschen gegen das Licht haltendržet sklenku proti světlu

Gewicht: sein Gewicht halten(u)držet si svou váhu

halten: Wache haltendržet stráž

Kontrolle: j-n/etw. unter Kontrolle haltendržet koho/co pod kontrolou

Mode: jede Mode mitmachendržet krok s módou

Balance: die Balance haltendržet rovnováhu

Diät: Sie hält Diät.Drží dietu.

festhalten: an alten Gewohnheiten festhaltendržet se starých zvyků

Klappe: Halt(e) die Klappe!Drž klapačku!, Sklapni!

Klette: hovor. zusammenhalten wie (die) Klettendržet jako klíště

kurzhalten: die Kinder kurzhaltendržet děti zkrátka

Norm: sich an Normen haltendržet se norem

normal: sich sein normales Gewicht haltendržet si svou obvyklou váhu

Richtung: die Richtung haltendržet směr

vorhalten: sich beim Gähnen die Hand vorhaltendržet si při zívání ruku před ústy

treu: treu und brav seindržet hubu a krok

držet: das Kind an der Hand haltendržet dítě za ruku